Etablering af kabeltracé på Sjælland og Øerne

G. C. Entreprise er specialiseret i etablering af kabeltracé på større distancer for energiselskaber og elselskaber og har mere end 30 års erfaring.

Vi er et oplagt valg, når energiselskaberne skal trække elkabler til nye vindmøller, og vi kan håndtere etablering af kabeltracé fra A til Z i nye eller eksisterende rør med både lavspændings- og højspændingskabler.

Træk af kabler med NO DIG

Hvis strækningen, hvor kablet skal trækkes, løber under en motorvej, en å, eller et andet sted, der besværliggør almindeligt gravearbejde, kan vi løse opgaven med styret underboring.

Fordelen ved en opgravningsfri metode er, at vi borer under jorden, og dermed undgår vi at grave jorden op, spærre hele områder af og reetablere dem efterfølgende.

Læs mere om styret underboring

360 graders kabelarbejde

Et samarbejde med G. C. Entreprise indebærer, at du får kompetent sparring og rådgivning gennem alle faser af projektets livscyklus. Vi kan levere rørene til kablerne, spil til trækning af kabler og varmeledende bentonit til højspændingskabler.

Når vi har indgået en samarbejdsaftale, sørger vi altid for at indhente den nødvendige gravetilladelse, inden vi installerer kablet og forbereder det til dem, der skal koble det til energiforsyningen.

Vil du vide mere om etablering af kabeltrace og hvordan vi kan hjælpe dig?

Kontakt os