Nyanlæg og renovering af vandledninger 

G. C. Entreprise er vandværkernes foretrukne samarbejdspartner, når der skal renoveres eller anlægges nye vandledninger, og når ledningerne skal måles ind med GPS til ledningsejerregistret.

Vi hjælper både store og små private og offentlige vandværker på Sjælland og Øerne med nyanlæg og renovering af vandledninger, for eksempel i forbindelse med etablering af vandforsyning til nybyggeri.

Vi tager professionelt hånd om projektet og har en moderne maskinpark, som sikrer høj oppetid og effektiv eksekvering fra A-Z. Hvis vandledningen skal føres helt ind til bygningen og sluttes til vandforsyningen, overlader vi denne del til et autoriseret VVS-firma, som vi har et mangeårigt samarbejde med.

Renovering af slidte vandledninger

Mange vandledninger er slidte og trænger til at blive renoveret, så man undgår vandbrud. Vi tilbyder renovering af vandledninger med både traditionel opgravning og med NO DIG-metoden, hvor vi anvender styret underboring eller pipebursting og dermed ikke behøver at grave arealet ovenpå røret op.

Vi har stor erfaring med rådgivning af vandværker om den mest optimale metode til renovering af jeres vandledninger ud fra projektets karakter og jeres budget. Har I en rådgiver koblet på, så tager vi gerne dialogen direkte med vedkommende og udformer et tilbud.

Kontakt os og hør mere

GPS-indmåling

Det er lovpligtigt for vandværker og andre ledningsejere at måle sine vandledninger ind, så de kan blive indført i ledningsejerregistret (LER). Ved nyanlæg eller renovering af vandledninger søger vi ledningsoplysninger i ledningsejerregistret, så vi har et overblik over, hvordan de eksisterende vandledninger er placeret.

Indmåling af vandledninger foregår ved hjælp af en landmåler og en GPS og kan i nogle tilfælde være en landtrukken proces og en økonomisk byrde. Med G. C. Entreprise behøver I kun én leverandør til at håndtere renovering, nyanlæg og GPS-indmåling. Vi arbejder med styret underboring, hvor vi også anvender GPS. Derfor tilbyder vi indmåling med GPS i forbindelse med nyanlæg og renovering af vandledninger, så I kan få klaret det hele på én gang.

Kontakt os for at høre mere eller få et tilbud på renovering eller nyanlæg af vandledninger.

Kontakt os