Kloakarbejde på Sjælland

G. C. Entreprise er autoriseret kloakmester og udfører de fleste kloakopgaver for virksomheder, selskaber, institutioner og private på Sjælland og Øerne. Vi håndterer gerne totalentreprisen, men fungerer også som underentreprenør.

Renovering af kloak  

Når kloakledningerne er slidte – typisk efter 30-50 år – er der større risiko for brud, rotteangreb og andre skader. Det er ofte både dyrt og besværligt at få udskiftet kloakledningerne, og derfor kan det være en god investering at renovere kloakken, inden skaderne bliver for omfattende.

Vi hjælper med renovering af kloakken, herunder punktreparationer, relining, strømpeforing og TV-inspektion. Opgaven løses med den opgravningsfri NO DIG-metode, traditionel opgravning, eller en blanding – afhængig af opgavens karakter og omfang.

Nyanlæg af kloak

Mange kloakopgaver kan klares med renovering, mens andre opgaver kræver, at vi anlægger et nyt kloaknet. Det kan være, hvis en eksisterende kloak er for nedslidt til, at renovering betaler sig, eller der skal etableres nye kloakledninger til en nybygget ejendom.

Kloakforsyningsselskaberne hyrer os ofte ind som underentreprenør i forbindelse med nybyg, hvor der skal anlægges stik fra kloakken og ind til de nye huse. Vi udfører også nyanlæg af kloak for private med nybygget hus, eller i åbent land, hvor der ikke tidligere har eksisteret et kloaknet.

Kontakt os og hør mere om kloakarbejde