Separation af regnvand og spildevand

Kommunen pålægger alle private grundejere at separere regnvand og spildevand i to forskellige kloaksystemer, så regnvandet løber ned i et regnvandssystem, og spildevandet ledes til et renseanlæg.

Mange grundejere har i dag installeret et et-strengs-system, hvor regnvand og spildevand føres gennem én fælles ledning ud i rensningsanlægget. Det overbelaster kloaknettet og øger risikoen for oversvømmelser.

Vi udfører kloakseparering for grundejere på Sjælland og Øerne og tager altid et kig på jeres nuværende kloakinstallation, inden vi kommer med et forslag og tilbud på separering af jeres regnvand og spildevand.

Minirens og nedsivning

Bor du i åbent land, for eksempel i en landzone eller et sommerhusområde, hvor der ikke er et offentligt kloaknet, har du brug for et minirenseanlæg eller et nedsivningsanlæg til at håndtere spildevand og separere det fra regnvandet.

G. C. Entreprise har mange års erfaring med etablering af minirenseanlæg og nedsivningsanlæg i åbent land. Opgaven kan løses med traditionel opgravning, eller med NO DIG-metoden, hvor det ikke er nødvendigt at grave op og reetablere de grønne arealer efterfølgende.

Vælg det rigtige anlæg

I nogle tilfælde er det ikke muligt at etablere et minirenseanlæg, og i andre tilfælde kan det være svært at vide, hvilket anlæg, der passer bedst til dit behov. Du får altid grundig rådgivning om valg af minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg ud fra dialog og en forundersøgelse, hvor vi besigtiger din grund. Anlægget skal godkendes hos kommunen forud for etablering. Vi hjælper gerne med at indhente de nødvendige godkendelser.

Minirenseanlæg til spildevand

Et minirenseanlæg fungerer på samme måde som et traditionelt renseanlæg. Det består af en tank, der renser vandet, og en bundfældningstank, der opsamler det overskydende slam.

Vi installerer anlægget på din grund, og det renser spildevandet fra din husstand og fjerner miljøskadelige stoffer. Det rensede vand bliver afledt direkte fra anlæggets tank til en nærliggende å, og den overskydende slam fjernes fra bundfældningstanken med en slamsuger.

Nedsivningsanlæg til spildevand

Et nedsivningsanlæg renser spildevandet og lader det rensede vand sive gennem jorden, hvor det bliver optaget. Anlægget består af et en bundfældningstank, hvor de skadelige stoffer holdes tilbage, og et nedsivningsområde til det rene vand.

Uanset om du vælger et minirenseanlæg eller et nedsivningsanlæg, er det kun en autoriseret kloakmester, der må udføre opgaven. G.C. Entreprise er specialister i kloak og opgravningsfrit anlægsarbejde med NO DIG-metoden.

Vil du have en uforpligtende snak om dit kloakprojekt?

Kontakt os