Pipebursting af eksisterende ledninger

Pipebursting (rørsprægning) er en hurtig og opgravningsfri metode til renovering og udskiftning af eksisterende kloak- eller vandledninger.

Ved pipebursting fører vi stålstænger ind i det eksisterende rør med en udvider og det nye rør monteret i den anden ende. Når vi trækker stålrørene tilbage gennem det eksisterende rør, sprænges røret, og det nye rør føres igennem. Metoden er særligt effektiv på strækninger, som er svært fremkommelige.

Pipebursting er et stærkt alternativ til opgravning

Der er mange fordele ved at renovere eksisterende kloak- eller vandledninger med pipebursting. Vi behøver ikke at grave hele området op og spærre veje af som ved traditionel opgravning og undgår dermed også de medfølgende gener og udgifter til reetablering af arealerne.

For vandværker er det en stor fordel, at renovering af eksisterende vandledninger med pipebursting gør det muligt at bevare de gamle tegninger over vandledningerne og spare udgiften til at få udarbejdet nye tegninger.

Pipebursting på alle dimensioner

G. C. Entreprise udfører pipebursting på stort set alle dimensioner og længder. Vi har maskinerne og udstyret til at udføre små og store opgaver for private og offentlige virksomheder, herunder forsyningsselskaber, vandværker og som underentreprenør for andre entreprenører.

Vi er specialister i NO DIG-metoden og kan løse de fleste opgaver inden for NO DIG, også styret underboring og relining ved nyanlæg og etablering af elkabler, vandledninger, kloakledninger og andre ledninger og rør under jorden.

Kontakt os for et tilbud på dit anlægsprojekt